ROC TOP-Amsterdam

Kenmerkend voor ROC TOP is dat het onderwijs in een kleinschalige setting is georganiseerd. Je bent altijd op zoek naar samenwerking met relevante stakeholders...

Altra-Amsterdam

Begeleider Passend Onderwijs. Ervaring in het onderwijs; Aandachtspunten als begeleider Passend Onderwijs zijn:....

Gemeente Amsterdam-Amsterdam

Er zijn 28 schoolbesturen in het voortgezet onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs met een totale portefeuille van 119 schoolgebouwen en 119 gymzalen....

Vrije Universiteit Amsterdam-Amsterdam

Affiniteit met hoger onderwijs; Ervaring als assistent in onderwijs processen; Een deel van dit onderwijs wordt gegeven in het Engels....

Amsterdam

Kennis heeft van opbrengstgericht werken en passend onderwijs in Amsterdam. Een sterk punt van de school is het pedagogische klimaat en de krachtige en...

Scholengemeenschap Panta Rhei-Amstelveen

Inspirerend onderwijs bieden waarbij personeel en leerlingen elkaar motiveren; De potenties van de leerling optimaal benutten door het geven van leerlinggericht...

VUmc-Amsterdam Zuid

Het IOO ontwikkelt, innoveert en onderzoekt onderwijs en biedt vervolgens state of the art opleidingen aan....

Infinity College-Diemen

Infinity College Amsterdam biedt vernieuwend particulier voortgezet onderwijs in een moderne leeromgeving. Onderwijs op maat geboden kan worden....

ROC van Amsterdam-Amsterdam

Naar boven wordt gehaald wie in aanmerking komt voor ondersteuning in het kader van Passend Onderwijs; FTE....

AMOS-Amsterdam

25 onderwijsprofessionals verzorgen het dagelijks onderwijs op deze school, voor en achter de schermen. Overige arbeidsvoorwaarden conform CAO Primair Onderwijs...

Stichting Altra-Amsterdam

Stichting Altra is een organisatie voor speciaal onderwijs en jeugdhulpverlening. Stichting Altra zoekt kandidaten voor de functie van....

Stichting Altra-Amsterdam

Binnen het programma School Time-Out-Project (STOP) krijgen leerlingen die vanwege hun gedrag (tijdelijk) niet meer in hun klas kunnen blijven gedurende...

AMOS-Amsterdam

Overige arbeidsvoorwaarden conform CAO Primair Onderwijs (zie Amoswebsite voor de digitale CAO-tekst). Per 1 januari 2018 zijn wij op zoek naar een intern...

Visio-Amsterdam

Visio Onderwijs werkt aan een grote transitie naar het beste onderwijs. Dat geldt voor het onderwijs op onze scholen en de begeleiding van slechtziende en...

Samenvijf-Gemeente Haarlemmermeer

Het CJG consulententeam heeft diverse expertises in huis, denk hierbij aan jeugdgezondheidszorg, gehandicaptenzorg/LVB, epxertise jonge kind/pubers, complexe...

IMC Weekendschool-Amsterdam

IMC Weekendschool is een school voor aanvullend onderwijs voor gemotiveerde jongeren van tien tot veertien jaar uit sociaaleconomische achterstandswijken....

Academisch Medisch Centrum-Amsterdam

Als Management Assistent ondersteun je de afdeling Experimentele Cardiologie waar je, naast secretariële werkzaamheden, ook verschillende administratieve,...

Amsterdam

We stellen hoge eisen aan het onderwijs. Zij stemmen het onderwijs af op wat de kinderen nodig hebben. Schoolomgeving waarin onderwijs maximale betekenis heeft...

De Nederlandsche Bank-Amsterdam

Als sollicitatie ontvangen wij graag uiterlijk 19 november 2017 een motivatiebrief, een cv en cijferlijsten middelbaar onderwijs en BSc. Inhoud van de functie....

Universiteit van Amsterdam-Amsterdam Centrum

Aantoonbare affiniteit met studenten en onderwijs. De faculteit telt circa 6.000 studenten en 1.600 medewerkers, werkzaam binnen onderwijs en onderzoek....


Mijn recente zoekopdrachten