Ministerie van Justitie en Veiligheid, Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid-Den Haag Centrum

Je hebt kennis van en ervaring met beleidsontwikkeling en advisering op het snijvlak van de publieke en private sector....

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid-Den Haag Centrum

Je hebt kennis van de (organisatie van) ketenpartners en andere instituten of partijen binnen het werkveld nationale veiligheid....

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen-Utrecht Oost

Je hebt kennis van relevante aspecten van de forensische psychiatrie en van begeleidings- en observatiemethodieken....

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Openbaar Ministerie-Corpus den Hoorn & Hoornse Meer

Daarnaast ben jij van waarde bij het leveren van een verdieping van de processen, en in de ketenverbinding naar de officier van het bureau Forensische Opsporing...

Ministerie van Justitie en Veiligheid-Den Haag Centrum

Je bent als businessanalist binnen de afdeling Financiële Infrastructuur en Concernadministratie betrokken bij de doorontwikkeling van de financiële systemen...

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Raad voor de Kinderbescherming-Den Haag Centrum

Je hebt kennis van en ervaring op het terrein van de jeugdhulp en –bescherming. Je bent communicatief vaardig, tactisch handig, en weet met gezag en overtuiging...

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen-Den Haag Haagse Hout

Je verpleegkundige kennis van psychische, sociale en somatische ziektebeelden en behandelmogelijkheden gebruik je bij het opstellen van begeleidingsplannen....

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Openbaar Ministerie, arrondissementsparket Noord-Nederland-Corpus den Hoorn & Hoornse Meer

Je hebt kennis van de organisatie en ontwikkeling van het Openbaar Ministerie en onze strategische partners (zoals politie, gemeenten (bestuur), Belastingdienst...

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Openbaar Ministerie-Rotterdam Feijenoord

Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de verdeling van taken en werkzaamheden en de uitvoering en kwaliteit van gemaakte werkafspraken....

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen-Den Haag Haagse Hout

Je hebt kennis van bronnen van het verpleegkundig handelen, actuele richtlijnen en professionele standaarden....

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen-Badhoevedorp

Jij verpleegt en begeleidt ze en je verstrekt medicatie. Je ondersteunt ook het artsenspreekuur en je neemt intake- en exitgesprekken af....

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Nederlands Forensisch Instituut-Den Haag Leidschenveen-Ypenburg

Het Openbaar Ministerie en de politie. Het DNA-onderzoek waarover je rapporteert heeft betrekking op diverse delicten, waaronder (gewapende) overvallen,...

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Nederlands Forensisch Instituut-Den Haag Leidschenveen-Ypenburg

Je hebt kennis van algoritmen en datastructuren. Het structureren van grote hoeveelheden tekst door entiteiten en onderwerpen te herkennen met neurale netwerken...

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Nederlands Forensisch Instituut-Den Haag Leidschenveen-Ypenburg

Je voorziet het team gevraagd en ongevraagd van advies op het gebied van kwaliteit en nieuwe ontwikkelingen....

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen-Den Haag Centrum

In multidisciplinaire teams opereer je op het snijvlak van beoordelen en advisering van behandeling. Je hebt gedegen kennis van ontwikkelings- en psychiatrische...


Mijn recente zoekopdrachten