Admiraal De Ruyter Ziekenhuis-Zeeland

Een VOG of het inwinnen van referenties vindt plaats in de laatste fase van de sollicitatieprocedure en gaat altijd in overleg met de sollicitant....

Admiraal De Ruyter Ziekenhuis-Zeeland

Een VOG of het inwinnen van referenties vindt plaats in de laatste fase van de sollicitatieprocedure en gaat altijd in overleg met de sollicitant....

Admiraal De Ruyter Ziekenhuis-Zeeland

Over de werkdagen kunt u de gereden kilometers declareren. Een VOG of het inwinnen van referenties vindt plaats in de laatste fase van de sollicitatieprocedure...

Admiraal De Ruyter Ziekenhuis-Zeeland

Een VOG of het inwinnen van referenties vindt plaats in de laatste fase van de sollicitatieprocedure en gaat altijd in overleg met de sollicitant....

Admiraal De Ruyter Ziekenhuis-Zeeland

Het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis biedt voor veel opleidingen stageplaatsen aan. Het Coördinatiepunt doet dat in overleg met de onderwijsinstellingen en het...

Admiraal De Ruyter Ziekenhuis-Zeeland

De taken van de logistiek medewerker zijn onderverdeeld in meerdere aandachtsgebieden:. Een VOG of het inwinnen van referenties vindt plaats in de laatste fase...

Admiraal De Ruyter Ziekenhuis-Zeeland

Je bent dus in de gebruikelijke bedrijfskleding zichtbaar op de werkvloer. Je creëert een klimaat waarin medewerkers met gerichte voorstellen komen de kwaliteit...

Admiraal De Ruyter Ziekenhuis-Zeeland

Op verzoek van de patiënt, de afdelingsverpleegkundige, en andere betrokkenen inventariseert, beoordeelt en regelt de transferverpleegkundige de hulpvraag ter...

Admiraal De Ruyter Ziekenhuis-Zeeland

Een VOG of het inwinnen van referenties vindt plaats in de laatste fase van de sollicitatieprocedure en gaat altijd in overleg met de sollicitant....

Admiraal De Ruyter Ziekenhuis-Zeeland

Een VOG of het inwinnen van referenties vindt plaats in de laatste fase van de sollicitatieprocedure en gaat altijd in overleg met de sollicitant....

Admiraal De Ruyter Ziekenhuis-Zeeland

De polikliniek Interne Geneeskunde is een dynamische afdeling waar een team doktersassistenten samenwerkt met de internisten om de poliklinische zorg rondom de...

Admiraal De Ruyter Ziekenhuis-Zeeland

Je draagt zorg voor het op efficiënte en effectieve manier uitvoeren van schoonmaakwerkzaamheden op een specifieke taak voor het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis....

Admiraal De Ruyter Ziekenhuis-Zeeland

De ondersteuning is erop gericht de Cliëntenraad in staat te stellen optimaal de gezamenlijke belangen van cliënten te behartigen conform de W et M...

Admiraal De Ruyter Ziekenhuis-Zeeland

De doktersassistent dient de taken efficiënt en effectief te verrichten zodanig dat er een bijdrage wordt geleverd aan de doelstellingen van de polikliniek....

Admiraal De Ruyter Ziekenhuis-Zeeland

Een VOG of het inwinnen van referenties vindt plaats in de laatste fase van de sollicitatieprocedure en gaat altijd in overleg met de sollicitant....

Admiraal De Ruyter Ziekenhuis-Zeeland

Kennis heeft van de werkplek, kent de individuele taakstellingen met de daarbij behorende verantwoordelijkheden en bevoegdheden;...

Admiraal De Ruyter Ziekenhuis-Goes

Een VOG of het inwinnen van referenties vindt plaats in de laatste fase van de sollicitatieprocedure en gaat altijd in overleg met de sollicitant....

Admiraal De Ruyter Ziekenhuis-Goes

Je bent dus in de gebruikelijke bedrijfskleding zichtbaar op de werkvloer. Je creëert een klimaat waarin medewerkers met gerichte voorstellen komen de kwaliteit...

Admiraal De Ruyter Ziekenhuis-Goes

Op verzoek van de patiënt, de afdelingsverpleegkundige, en andere betrokkenen inventariseert, beoordeelt en regelt de transferverpleegkundige de hulpvraag ter...

Admiraal De Ruyter Ziekenhuis-Zeeland

We zouden van de kandidaten graag zien dat ze voorafgaand aan de sollicitatie een dag meelopen op de IC. De functie van een gediplomeerd IC– verpleegkundige is...


Mijn recente zoekopdrachten